نویسنده = اصفهانی، جعفر
تعداد مقالات: 1
1. نگاه تحلیلی به مسئله عالم ذرّ در مکتب تفکیک

دوره 14، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 43-60

10.22091/pfk.2012.73

جعفر اصفهانی؛ رضا اکبری