نویسنده = فتحی زاده، مرتضی
تعداد مقالات: 5
1. ناهمخوانی ابطال‌گرایی با واقع‌گرایی

دوره 14، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 18-42

10.22091/pfk.2012.72

مرتضی فتحی زاده


5. تأملاتی درباره انسان و آینده تمدن

دوره 1، شماره 4، تابستان 1379، صفحه 112-123

10.22091/pfk.2000.510

مرتضی فتحی زاده؛ سید حسین نصر