نویسنده = طاهری سرتشنیزی، اسحاق
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم‌شناسی اوسیا در اندیشه ارسطو

دوره 14، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 143-160

10.22091/pfk.2012.78

اسحاق طاهری سرتشنیزی