نویسنده = محققی، عبدالمجید
تعداد مقالات: 1
1. نقش محبت در آفرینش از دیدگاه عرفان اسلامی

دوره 14، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 161-180

10.22091/pfk.2012.79

عبدالمجید محققی؛ قباد محمدی شیخی