نویسنده = عبداللهی، محمدعلی
تعداد مقالات: 2
1. چیستی شناخت از دیدگاه اسپینوزا

دوره 14، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 51-72

10.22091/pfk.2012.82

محمدعلی عبداللهی؛ مهدی مطهری


2. نظریة افعال گفتاری

دوره 6، شماره 24، تابستان 1384، صفحه 91-119

10.22091/pfk.2005.323

محمدعلی عبداللهی