نویسنده = مطهری، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. چیستی شناخت از دیدگاه اسپینوزا

دوره 14، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 51-72

10.22091/pfk.2012.82

محمدعلی عبداللهی؛ مهدی مطهری