نویسنده = قربانی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. تفسیر هستی‌شناختی از عینیت اندیشه نزد فرگه

دوره 14، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 73-101

10.22091/pfk.2012.83

محمدرضا قربانی؛ موسی اکرمی