نویسنده = گرجیان، محمد مهدی
تعداد مقالات: 2
1. عقلانیت اشراقی در اندیشه فلسفی ابن‌سینا

دوره 14، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 101-120

10.22091/pfk.2012.84

محمد مهدی گرجیان؛ سید محمد موسوی؛ معصومه اسماعیلی


2. حرکت جوهری معلوم و ثبات معرفت

دوره 12، 1-2، پاییز 1389، صفحه 69-91

10.22091/pfk.2010.138

محمد مهدی گرجیان؛ مهدی زندیه