نویسنده = اسماعیلی، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. عقلانیت اشراقی در اندیشه فلسفی ابن‌سینا

دوره 14، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 101-120

10.22091/pfk.2012.84

محمد مهدی گرجیان؛ سید محمد موسوی؛ معصومه اسماعیلی