نویسنده = میر موسایی، سید جمال الدین
تعداد مقالات: 1
1. عقل‌گرایی و کارکردهای آن در تحوّل اندیشۀ دینی از منظر قرآن

دوره 14، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 133-171

10.22091/pfk.2012.86

محمدتقی دیاری بیدگلی؛ سید جمال الدین میر موسایی