نویسنده = عظیمی دخت، سید حسین
تعداد مقالات: 1
1. نظریه کارکرد صحیح درباره ضمانت

دوره 5، 17-18، پاییز 1382، صفحه 2-28

10.22091/pfk.2003.350

سید حسین عظیمی دخت