نویسنده = غروی نائینی، نهله
تعداد مقالات: 1
1. طباطبایی و نظریۀ «روح معنا» در تبیین الفاظ متشابه قرآن

دوره 13، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 113-134

10.22091/pfk.2012.105

حامد شیوا؛ محمدباقر حجتی؛ نهله غروی نائینی