نویسنده = حاجی‌پور، جواد
تعداد مقالات: 1
1. حکمت خداوند از منظر ابن‌سینا

دوره 13، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 47-60

10.22091/pfk.2011.112

جواد حاجی‌پور؛ سید محمد موسوی