نویسنده = خیر اللهی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت عقل و توانایی آن در فرایند شناخت

دوره 13، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 149-175

10.22091/pfk.2011.119

زهرا خیر اللهی