نویسنده = غفاری قره باغ، سید احمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط ضرورت با گزارۀ پیشینی

دوره 12، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 39-58

10.22091/pfk.2011.122

محسن جوادی؛ سید احمد غفاری قره باغ