نویسنده = بهار نژاد، زکریا
تعداد مقالات: 1
1. عقل و دین از دیدگاه فارابی

دوره 12، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 69-89

10.22091/pfk.2011.125

زکریا بهار نژاد