نویسنده = موسوی مقدم، سید رحمت الله
تعداد مقالات: 1
1. نسبت انسان با خدا در فلسفه دکارت و نقد آن از دیدگاه محمد‌حسین طباطبایی

دوره 12، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 91-111

10.22091/pfk.2011.126

علی اصغر مصلح؛ سید رحمت الله موسوی مقدم