نویسنده = برنجکار، رضا
تعداد مقالات: 2
1. ماهیت وحی از دیدگاه علامه مجلسی: اصول و مبانی

دوره 15، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 91-102

10.22091/pfk.2013.53

سید علی موسوی؛ رضا برنجکار