نویسنده = اسلامی، سید حسن
تعداد مقالات: 3
1. اعتبار منطق ارسطو در تفکر معاصر غرب

دوره 12، شماره 3، بهار 1390، صفحه 59-86

10.22091/pfk.2011.133

سید حسن اسلامی


2. حق به‌ْمَرگی از دیدگاه مسیحیت و اسلام

دوره 8، شماره 1، پاییز 1385، صفحه 31-52

10.22091/pfk.2006.275

سید حسن اسلامی