نویسنده = زندیه، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. حرکت جوهری معلوم و ثبات معرفت

دوره 12، 1-2، پاییز 1389، صفحه 69-91

10.22091/pfk.2010.138

محمد مهدی گرجیان؛ مهدی زندیه