نویسنده = افروغ، عماد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقدهای سید احمد فردید بر لیبرالیسم و غرب

دوره 12، 1-2، پاییز 1389، صفحه 115-137

10.22091/pfk.2010.140

عبدالرحمن حسنی فر؛ عماد افروغ