نویسنده = زیباکلام، سعید
تعداد مقالات: 1
1. روش علمی نیوتن در علم‌الابصار

دوره 9، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 3-36

10.22091/pfk.2007.150

سعید زیباکلام