نویسنده = کچوئیان، حسین
تعداد مقالات: 1
1. فلسفه علوم اجتماعی از دیدگاه پوپر

دوره 9، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 37-66

10.22091/pfk.2007.155

حسین کچوئیان؛ مجید فولادیان