نویسنده = صافیان، محمد جواد
تعداد مقالات: 2
1. تفسیر‌ هایدگر از آزادی در فلسفه کانت

دوره 11، 4-3، بهار 1389، صفحه 163-173

10.22091/pfk.2010.161

محمد جواد صافیان؛ مرضیه پیراوی ونک


2. اسپینوزا، فیلسوف یا عارف؟

دوره 5، شماره 19، بهار 1383، صفحه 103-124

10.22091/pfk.2004.346

محمد جواد صافیان