نویسنده = موسوی، سید ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. کارکرد گرایی و ارسطو

دوره 11، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 103-120

10.22091/pfk.2009.173

سید ابراهیم موسوی