نویسنده = بلند همتان، کیوان
تعداد مقالات: 1
1. « تجربه دینی از منظر جیمز »

دوره 10، شماره 3، بهار 1388، صفحه 223-249

10.22091/pfk.2009.217

کیوان بلند همتان؛ میرعبدالحسین نقیب‌زاده