نویسنده = افضلی، علی
تعداد مقالات: 1
1. معرفت تنزیهی و تشبیهی خداوند

دوره 9، شماره 1، پاییز 1386، صفحه 23-52

10.22091/pfk.2007.223

علی افضلی