نویسنده = سید‌هاشمی، محمد اسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. « بررسی حدوث و قدم جهان از منظر دو فیلسوف الهی» ابن سینا و توماس آکوئینی

دوره 10، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 109-131

10.22091/pfk.2008.229

محمد اسماعیل سید‌هاشمی؛ محمد ذبیحی