نویسنده = گندمگار، رضا حسین
تعداد مقالات: 1
1. مبنا و هدف حقوق

دوره 9، شماره 1، پاییز 1386، صفحه 147-174

10.22091/pfk.2007.228

رضا حسین گندمگار