نویسنده = مهدوی راد، محمد علی
تعداد مقالات: 1
1. نقش عقل در نقد و فهم حدیث از دیدگاه شیخ مفید (ره)

دوره 10، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 165-186

10.22091/pfk.2008.232

محمد علی مهدوی راد؛ محمد علی تجری