نویسنده = تجری، محمد علی
تعداد مقالات: 2
1. نقش عقل در نقد و فهم حدیث از دیدگاه شیخ مفید (ره)

دوره 10، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 165-186

10.22091/pfk.2008.232

محمد علی مهدوی راد؛ محمد علی تجری


2. تجسم اعمال از منظر دین و فلسفه

دوره 3، 11-12، بهار 1381، صفحه 199-215

10.22091/pfk.2002.371

محمد علی تجری