نویسنده = داودآبادی، مرضیه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مسائل اخلاقی در سیستمهای هوشمند

دوره 10، شماره 1، پاییز 1387، صفحه 95-120

10.22091/pfk.2008.240

مرضیه داودآبادی؛ زهرا خزاعی