نویسنده = کشفی، عبدالرسول
تعداد مقالات: 2
1. بررسی استدلال انباشتی ریچارد داوکینز با تکیه بر آرای کیث وارد

دوره 15، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 3-25

10.22091/pfk.2013.49

عبدالرسول کشفی؛ علیرضا فرخی بالاجاده


2. بررسی و نقد نظریه رفتارگرایی فلسفی

دوره 9، شماره 4، تابستان 1387، صفحه 27-46

10.22091/pfk.2008.247

عبدالرسول کشفی