نویسنده = شکراللهی، نادر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و نقد دیدگاه ابن رشد در چگونگی ضرورت نبوت و شناخت آن

دوره 9، شماره 4، تابستان 1387، صفحه 47-68

10.22091/pfk.2008.248

محسن جوادی؛ نادر شکراللهی