نویسنده = خزایی، سمیه
تعداد مقالات: 1
1. گالیله، علم، کلیسا

دوره 9، شماره 4، تابستان 1387، صفحه 195-230

10.22091/pfk.2008.255

علی حقی؛ سمیه خزایی