نویسنده = علیزمانی، امیر عباس
تعداد مقالات: 2
1. نظریه کارکرد گرایی آلستون و معناداری اوصاف الهی

دوره 9، شماره 3، بهار 1387، صفحه 41-67

10.22091/pfk.2008.258

امیر عباس علیزمانی؛ حسین نقوی


2. آیا می توانیم درباره خدا سخن بگوییم؟

دوره 2، 5-6، پاییز 1379، صفحه 127-143

10.22091/pfk.2000.455

امیر عباس علیزمانی