نویسنده = فهیمی‌، عزیزاله‌
تعداد مقالات: 1
1. فلسفه‌ حقوق محیط‌ زیست‌ و آثار آن‌

دوره 9، شماره 3، بهار 1387، صفحه 107-117

10.22091/pfk.2008.261

عزیزاله‌ فهیمی‌