نویسنده = امیدی فرد، عبدالله
تعداد مقالات: 2
1. حق تشریع

دوره 8، شماره 2، زمستان 1385، صفحه 199-234

10.22091/pfk.2006.272

عبدالله امیدی فرد


2. نظریه انسداد و منزلت عقل

دوره 1، شماره 4، تابستان 1379، صفحه 35-58

10.22091/pfk.2000.505

عبدالله امیدی فرد