نویسنده = محامد، علی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی قاعدة عدل و انصاف و آثار آن

دوره 8، شماره 2، زمستان 1385، صفحه 235-270

10.22091/pfk.2006.273

علی محامد


3. عاقله اصل حمیت از خانواده

دوره 1، شماره 2، زمستان 1378، صفحه 69-89

10.22091/pfk.1999.466

علی محامد