نویسنده = دیباجی، سید محمد علی
تعداد مقالات: 1
1. نوآوری‌های ابن سینا در علم النفس

دوره 8، شماره 1، پاییز 1385، صفحه 53-89

10.22091/pfk.2006.276

سید محمد علی دیباجی