نویسنده = کلباسی اشتری، حسین
تعداد مقالات: 2
1. عناصر و نوشته‌های پیش گویانه در عهد عتیق

دوره 7، شماره 28، تابستان 1385، صفحه 145-172

10.22091/pfk.2006.292

حسین کلباسی اشتری