نویسنده = کردفیرزوجایی، یارعلی
تعداد مقالات: 1
1. محرّک نخستین ارسطو

دوره 7، شماره 28، تابستان 1385، صفحه 173-186

10.22091/pfk.2006.293

یارعلی کردفیرزوجایی