نویسنده = دباغ، سروش
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم صدق نزد ویتگنشتاین

دوره 7، شماره 27، بهار 1385، صفحه 25-60

10.22091/pfk.2006.294

سروش دباغ؛ رضا مثمر