نویسنده = ذاکری، مهدی‌
تعداد مقالات: 1
1. هنجارمندی‌ و تبیین‌ عمل‌

دوره 7، شماره 27، بهار 1385، صفحه 61-83

10.22091/pfk.2006.295

مهدی‌ ذاکری