نویسنده = رحیمیان، سعید
تعداد مقالات: 3
1. ارتباط وحی و رویای صادقه با عالم مثال از دیدگاه سهروردی و ملاصدرا

دوره 18، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 5-27

10.22091/pfk.2016.633

عرفانه محمد زاده حقیقی؛ سعید رحیمیان