نویسنده = تقی‌زاده داوری، محمود
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اشتراکات و افتراقات در فلسفة‌ اجتماع افلاطون و فارابی

دوره 7، شماره 27، بهار 1385، صفحه 131-159

10.22091/pfk.2006.298

محمود تقی‌زاده داوری