نویسنده = عظیمی دخت شورکی، سید حسین
تعداد مقالات: 1
1. برهان معرفت‌شناختیِ کارکرد صحیح بر وجود خدا

دوره 7، شماره 25، پاییز 1384، صفحه 122-153

10.22091/pfk.2005.314

سید حسین عظیمی دخت شورکی