نویسنده = جوانمرد، بهنام
تعداد مقالات: 1
1. دفاع از ادله ضرورت عصمت امام در مواجهه با اشکالات فخر رازی

دوره 19، شماره 1، بهار 1396، صفحه 83-104

10.22091/pfk.2017.842

علی عسگری زاده؛ بهنام جوانمرد