نویسنده = باقری اصل، حیدر
تعداد مقالات: 1
1. تبیین وحی از دیدگاه متکلمان مسلمان

دوره 5، شماره 19، بهار 1383، صفحه 43-59

10.22091/pfk.2004.343

حیدر باقری اصل