نویسنده = بیات، محمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. تأملاتی در فلسفه مسیحی

دوره 5، شماره 19، بهار 1383، صفحه 77-102

10.22091/pfk.2004.345

محمد رضا بیات